Medel eller median?

En viktig omständighet som avgör ifall medel- eller medianvärde är det bästa spridningsmåttet att beskriva en statistisk datamängd. Generellt kan man säga att utgångspunkten är att medelvärdet är det mest relevanta men det finns en ...

Read More »

Binomialsatsen

Att använda kvadreringsregeln torde vara kunskap du besitter just nu. Kanske även hur man utvecklar en parentes som är upphöjd med 3. Men därutöver? Binomialsatsen reglerar hur man utvecklar vilken parentes som helst med positiv ...

Read More »

Kombinatorik, en sammanfattning

En sammanfattning över de sitauationer som man kan stöta på när man räknar kombinatorik. De två viktigaste aspekterna är huruvida det är tillåtet med REPETITION och ifall ORDNINGEN har betydelse. Dessa två är avgörande för ...

Read More »

Permutationer och Kombinationer

Permutationer och kombinationer är centrala inom kombinatorik. De skiljer sig åt i frågan om huruvida ordningen har betydelse. Det måste du avgöra utifrån frågan. Efter lite övning ser man det snabbt. Permutationer är den den ...

Read More »