Cosinussatsen

Cosinussatsen kan sägas vara en justering av den vanliga pythagoras sats. Jämför pythagoras sats med cosinussatsen nedan \[ c^2 = a^2+b^2 \] \[c^2 = a^2+b^2-2ac \cdot cos v\] Cosinussatsen är bl.a. väldigt användbar när man ...

Read More »

Sinussatsen

Sinussatsen är det ena kraftfulla verktyget av två för att kunna beräkna en godtycklig triangels alla sidor och vinklar. Den är relativt okomplicerad att använda men den kan vara besvärlig när det gäller att tolka ...

Read More »

Faktorsatsen

Faktorsatsen används för att kunna faktorisera polynom med hjälp av dess nollställen. Om man har ett polynom \[ p(x) = x^2+px+q \] så kan man hitta dess nollställen genom att lösa ekvationen \[ p(x)=0 \] ...

Read More »

Korrelation och regression

Korrelation och regression är två viktiga begrepp som används för att mäta hur två mätdata hänger ihop. Det kan vara mängden läsk man dricker och hur ofta man motionerar eller ifall man kontrollerat ifall det ...

Read More »

Normalfördelning

Normalfördelningen är viktig att förstå! När du har förstått vad normalfördelat material är för något kan man använda det materialet för att göra förutsägningar till hyggligt goda chanser. Ett viktigt begrepp är standardavvikelse. Normalfördelning – ...

Read More »

Statistisk felmarginal

Att förstå vad statistisk felmarginal är för något är relevant för att förstå hur statistik används i samhället. Alla undersökningar är behäftade med fel och dessa felen går att uppskatta. Det gäller att felet dock ...

Read More »

Stickprovsundersökning

Filmen förklarar hur man gör en stickprovsundersökning ur en större population. Att korrekt kunna ta ut ett stickprov som ska vara representativ mot hela populationen är en större konst än vad man kan tro och ...

Read More »