Euklides algoritm*

Euklides algoritm är en algoritm för att bestämma GCD eller GCF eller på svenska SGF eller SGD. Alltså att bestämma den största gemensamma delaren-faktorn mellan två tal. Det går att göra genom primtalsdivision men det ...

Read More »

Modulo-räkning och kongruens

Filmen tar upp begreppet modulo och kongruens inom aritmetik. Aritmetik betyder egentligen bara vanlig räkning, sådan man gör inom låg- och mellanstadiet. Uppställningar och de fyra räknesätten är centrala inom aritmetik. Modulär räkning kräver en ...

Read More »

Erathostenes såll

Erathostenes såll är en enkel metod för att fastställa vilka tal som är primtal. En gammal och enkel metod. Det kan tillhöra en matematisk allmänbildning att kunna använda sig av Erathostenes såll. [ratings]

Read More »

Primtal och delbarhet

Primtalens betydelse är viktig dels inom forskningen kring datasäkerhet och kryptering men även för att förstå hur man ska förlänga bråktal för att de ska få en gemensam nämnare. Primtal används överallt och om du ...

Read More »

Proportioner

Det är vanligt att man anger mått i proportioner. TVns proportioner kan anges som 16:9, saft blandas 4+1 (skrivs då 4:1). Inom skolan tar man om IT-satsning som 1:1. Detta betyder förhållandet mellan olika delar. ...

Read More »

Intressant experiment i rulltrappan

Här är en kort artikel som visar på ett intressant svar som kanske inte bekräftar allas magkänsla. Det går fortare att transportera en stor grupp människor genom en rulltrappa ifall alla står still än att ...

Read More »