Eulers stegmetod 1: Riktningsfält

Eulers stegmetod är en metod för att uppskatta t.ex y(5) om du vet y(0) där funktionen y(x) är lösningen till en differentialekvation. Men för att förstå hur Eulers stegmetod fungerar behöver du förstå principen bakom ...

Read More »

Multiplicera uttryck

Videon tar upp hur man multiplicerar ihop parenteser som innehåller uttryck med x eller andra variabler. Det är grundläggande algebra som man bara måste kunna behärska. Till och med i sömnen. [ratings]

Read More »