Kedjeregeln

Kedjeregeln är ett utmärkt hjälpmedel när man använder sig av hastigheter som är kopplade till varandra. Leibnitz sätt att beteckna derivata blir här överlägset Newtons sätt. \[ f'(x) = \frac{df}{dx} \] [ratings]

Read More »