Olikheter

En film som visar hur man hanterar olikheter och betonar skillnader mot att lösa ekvationer. I slutet tas några svårare exempel upp. [ratings]

Read More »