Funktionen f av x, f(x)

Ofta behöver man använda flera funktioner och då är det inte praktiskt ifall alla heter y. Därför introduceras ett skrivsätt f(x) som uttalas ”f av x” där bokstaven f lätt kan bytas ut mot g ...

Read More »

Funktioner – introduktion

Filmen förklarar hur en funktion, värdetabell och graf hänger ihop. Alla tre är tre olika representationer av samma begrepp och funktion. Det är endast en kort introduktion till begreppet funktion. [ratings] 2ba

Read More »