play tumblr googleplus facebook twitter youtube vimeo linkedin instagram
Filter Matematik 3c

En inledande diskussion kring funktioner och de mängder som hör funktioner till, definitionsmängd och värdemängd. Tar även upp ...

För att förstå derivata måste man blanda in något oändligt lite, eller 2 punkter som är oändligt nära ...

Filmen beskriver hur man ritar grafer med Texas Instrument TI-82. Tar även upp hur man justerar koordinatsystemet, hur ...

Filmen beskriver hur du kan bestämma en andragradsfunktion utifrån dess graf. Principen är giltig även för andra polynomfunktioner, ...

Rationella uttryck när man har en nämnare har en akilleshäl. Man får inte stoppa in ett värde på ...

Filmen förklarar hur man ska arbeta med rationella uttryck och hur man gör för att addera och subtrahera ...

Filmen går igenom hur man räknar med polynom, räknesätten som gås igenom är addition, subtraktion och multiplikation inkl ...

I filmen visas hur man löser ekvationer numeriskt med hjälp av Solve-funktionen och hur man numeriskt deriverar funktioner ...

En film som visar hur man bestämmer cirkelns ekvation. Filmen visar alltså varför cirkelns ekvation ser ut som ...

Hur beräknar man arean som begränsas av två funktioner, en i överkant och en annan i nederkant? Alltså ...

Det kan vara besvärliga att avgöra ifall sinussatsen kan ge två svar. Hur vet man när den ger ...

Ifall en specifik area inte ligger under en enda graf utan under flera grafer, då behöver man justera ...

​I filmen visas hur man använder integraler för att beräkna dem. Den visar hur man gör för att ...

​I filmen visas hur man kan använda en integral för att beskriva arean under en graf. Filmen visar ...

Förklarar hur man bestämmer en primitiv funktion till en känd funktion. Glöm inte att lägga till konstanten C ...

I filmen visas hur man kan använda andraderivata för att avgöra om en punkt är en lokal maxpunkt, ...

Här härleds derivatans ur en allmän tredjegradsfunktion. I princip är det samma metod som man använder för enklare ...

Det här avsnittet bör du redan ha lärt dig men det skadar inte att repetera. [ratings]

Hur ser man på grafen till \[y=f(x)\] hur grafen till \[y=’f(x)\] ska se ut? Eller tvärtom. Kan man ...

I filmen visar jag hur man enkelt kan få en hum om hur grafen till en polynomfunktion ser ...

Ett viktigt begrepp för att kunna avgöra ifall en extrempunkt på en graf är en maxpunkt eller en ...

Filmen förklarar viktiga begrepps som extremvärde, maxpunkt, minpunkt och vad som skiljer lokala från globala sådana. [ratings] 3bc1

Ett test för att du ska kunna avgöra ifall du har förstått kapitlet om derivata och ändringskvoter. Läser ...

En del funktioner går inte att derivera med hjälp av de deriveringsregler som du lärt sig. Exempel på ...

Så om man inte har basen e då? Då behöver du göra om basen, alltså byta basen för ...

Filmen visar hur man skriver om exponentialfunktioner med valfri talbas till basen e. Detta måste göras för att ...

Filmen visar hur man får fram derivatan av en exponentialfunktion. Längs vägen dyker det magiska talet e upp ...

Att bevisa derivatan för polynom när x endast är upphöjt till positiva heltal är inget svårt. Att göra ...

Filmen visar hur man bestämmer en tangent till en punkt i en graf. En tangent är alltid en ...

Filmen visar hur man bestämmer ett allmänt utryck för hur derivatan kan bestämmas för en polynomfunktion. Metoden är ...

Egentligen kan man inte säga att det finns en lutning i en punkt. Det vore som att säga ...

Här ligger fokus på att förstå hur begreppet tangent fungerar. Kortfattat kan man säga att en tangent är ...

Begreppen ändringskvot och sekant hör ihop och under kursens gånger kommer du säkert att glömma bort dessa två ...

Cosinussatsen kan sägas vara en justering av den vanliga pythagoras sats. Jämför pythagoras sats med cosinussatsen nedan \[ ...

Sinussatsen är det ena kraftfulla verktyget av två för att kunna beräkna en godtycklig triangels alla sidor och ...

Det går inte att underskatta betydelsen av att förstå hur enhetscirkeln och de trigonometriska funktionerna hänger samman. Det ...

De här två trianglarna, den räta & likbenta samt en halv liksidig triangel ger vissa förutbestämda värden för ...

Faktorsatsen används för att kunna faktorisera polynom med hjälp av dess nollställen. Om man har ett polynom \[ ...