play tumblr googleplus facebook twitter youtube vimeo linkedin instagram
Latest Posts

En film som visar hur man bestämmer lutningen för en linje som går igenom 2 punkter.

Potenslagarna

En genomgång över de potenslagar som finns. Potenslagarna är grundläggande för att räkning hädanefter. Du behöver lära dig ...

Potenser

En potens består av en bas och en exponent. Det är ett praktiskt sätt att skriva ihop likadana ...

Olikheter

En film som visar hur man hanterar olikheter och betonar skillnader mot att lösa ekvationer. I slutet tas ...

Talbaser

En beskrivning av hur man gör när man ska byta från eller till det decimala talsystemet (med basen ...

När man vet andelen

En film som visar hur man kan beräkna ett värde om man känner till en andel. [ratings]

Delbarhetsregler

Regler som går igenom vad som gäller för tal som är delbara med 2, 3, 5 och 10. ...