play tumblr googleplus facebook twitter youtube vimeo linkedin instagram
Filter Matematik 5

Filmen förklarar hur man löser homogena differentialekvationer av andra graden. När man löser dessa finns tre olika fall ...

Filmen förklarar hur man löser homogena differentialekvationer av andra graden. När man löser dessa finns tre olika fall ...

Lösningen till en inhomogen differentialekvation av första ordningen får man om man adderar partikulärlösningen med lösningen till motsvarande ...

Filmen förklarar hur man löser homogena differentialekvationer av första ordningen. Lösningen blir alltid en exponentialfunktion med basen e. ...

För den inhomogena differentialekvationen som involverar någon derivata samt en ett uttryck med en variabel inblandad går att ...

Eulers stegmetod är en metod för att uppskatta en lösningsfunktion till en differentialekvation utan att behöva lösa den ...

Eulers stegmetod är en metod för att uppskatta t.ex y(5) om du vet y(0) där funktionen y(x) är ...

Grafteori är ett område inom matematik som används en hel del inom programmering för att hitta enklaste väg ...

Filmen beskriver hur man klassificerar differentialekvationer och vilka typer det finns. Inte hur man löser dem. [ratings]

Videon beskriver hur man kan tänka för att teckna differentialekvationer. Syftet är bara att du ska lära dig ...

Att använda kvadreringsregeln torde vara kunskap du besitter just nu. Kanske även hur man utvecklar en parentes som ...

En sammanfattning över de sitauationer som man kan stöta på när man räknar kombinatorik. De två viktigaste aspekterna ...

Permutationer och kombinationer är centrala inom kombinatorik. De skiljer sig åt i frågan om huruvida ordningen har betydelse. ...

Dirichlets lådprincip är så pass enkel att man tror att räkningen därefter är lika lätt men missta inte ...

I kombinatorik har du fått lära dig multiplikationsprincipen och den gäller fortfarande. Nu tecknar vi den i samband ...

Filmen tar upp hur man åskådliggöra mängder och mängdlära med ett simpelt venndiagram. Diagramtypen är inte något alldeles ...

En förklaring hur mängder fungerar och de relevanta mängdoperationer som går att utföra, dvs union, snitt, komplementmängd och ...

Du må tycka vad du vill om induktionsbevis men de är både kraftfulla och eleganta. Den ingår i ...

Filmen behandlar vad en aritmetisk talföljd är, hur man beräknar element nr n och hur man beräknar summan ...

Den här filmen förklarar vad en geometrisk talföljd är, hur man beräknar dess summa och några tips på ...

Filmen förklarar mha vardagsexempel varför man kan använda räkneregler vid kongruensräkning. Se filmen för räkneregler. Det är för ...

En kort introduktion till vad talföljder och talserier är för något. De begrepp som tas upp är rekursiv ...

Filmen visar den klassiska metoden för att beräkna kvoten och resten vid division, den liggande stolen. Det är ...

Filmen visar en metod för hur man avgör ifall ett tal är sammansatt eller om det är ett ...

Filmen förklarar hur RSA-kryptering fungerar och ger ett exempel på hur man både krypterar och dekrypterar. Se också ...

Euklides algoritm är en algoritm för att bestämma GCD eller GCF eller på svenska SGF eller SGD. Alltså ...

Filmen tar upp begreppet modulo och kongruens inom aritmetik. Aritmetik betyder egentligen bara vanlig räkning, sådan man gör ...

Filmen tar upp begrepp som minsta gemensamma multipel och största gemensamma faktorer (delare). Centralt är kunskapen om primtalsfaktorisering. ...

Begreppet delbarhet är grundläggande och ett viktigt begrepp. Filmen tar upp vad delbarhet innebär och hur man betecknar ...

Differentialekvationer är ett gigantiskt fält inom matematik, det är ekvationer som i hög grad beskriver verkligheten. Det är ...