play tumblr googleplus facebook twitter youtube vimeo linkedin instagram
Filter Prov

Här är en genomräkning av det nationella provet i kursen Matematik 2B från vårterminen 2012. [ratings]

En genomräkning av det nationella provet från HT 2012. [ratings]

En genomgång av det nationella kursprovet i matematik 2b från vårterminen 2013. Tänk på att filmen syftar till ...

En genomgång av hela det nationella provet från vårterminen 2013. En del tips om hur man ska svara ...

En genomgång av provet där alla frågor besvaras och förklaras. En del tips om hur man ska svara ...