play tumblr googleplus facebook twitter youtube vimeo linkedin instagram
Filter Matematik 1a

En genomgång över de potenslagar som finns. Potenslagarna är grundläggande för att räkning hädanefter. Du behöver lära dig ...

En potens består av en bas och en exponent. Det är ett praktiskt sätt att skriva ihop likadana ...

En film som visar hur man kan beräkna ett värde om man känner till en andel. [ratings]

Regler som går igenom vad som gäller för tal som är delbara med 2, 3, 5 och 10. ...

De vanligaste begreppen som räknesätten och de ord som hör till respektive räknesätt. [ratings]

En genomgång om hur man beräknar en andel av något. Delen genom det hela. Delen genom det hela. ...

Filmen visar hur vad grundpotensform är för något och hur man räknar multiplikation och division med grundpotensform. [ratings]

Filmen tar upp vad potenser är och hur potenslagarna fungerar. I slutet ges några exempel på hur man ...

Filmen förklarar hur man kan multiplicera och dividera bråktal med varandra och med andra sorters tal.

Det är viktigt att komma ihåg vilken man jämför med vilken när man använder procentbegreppet. Kom ihåg att ...

Ekvationslösning är en konst. Det krävs att du övar mycket och löser många ekvationer. Till slut kommer du ...

Värdemängd och definitionsmängd är två begrepp som varje funktion har. Gammal film, knappt sevärd. 🙂 [ratings]