Erathostenes såll

Erathostenes såll är en enkel metod för att fastställa vilka tal som är primtal. En gammal och enkel metod. Det kan tillhöra en matematisk allmänbildning att kunna använda sig av Erathostenes såll.

Read More »

Potenslagarna

En genomgång över de potenslagar som finns. Potenslagarna är grundläggande för att räkning hädanefter. Du behöver lära dig dessa och kunna använda dem.

Read More »

Olika talbaser

Filmen förklarar hur det går till när man skriver om tal med olika talbaser. Vi är så van att se till skrivna med talbasen 10 att det här resonemanget i sin enkelhet framstår som komplicerat.

Read More »