Potenslagarna

En genomgång över de potenslagar som finns. Potenslagarna är grundläggande för att räkning hädanefter. Du behöver lära dig dessa och kunna använda dem. [ratings]

Read More »

Potenser

En potens består av en bas och en exponent. Det är ett praktiskt sätt att skriva ihop likadana faktorer.   [ratings]

Read More »

Olikheter

En film som visar hur man hanterar olikheter och betonar skillnader mot att lösa ekvationer. I slutet tas några svårare exempel upp. [ratings]

Read More »

Talbaser

En beskrivning av hur man gör när man ska byta från eller till det decimala talsystemet (med basen 10). [ratings]

Read More »

Beräkna andelen

En genomgång om hur man beräknar en andel av något. Delen genom det hela. Delen genom det hela. Delen genom det hela. Delen genom det hela. Delen genom det hela. Delen genom det hela.

Read More »