Potenslagarna

En genomgång över de potenslagar som finns. Potenslagarna är grundläggande för att räkning hädanefter. Du behöver lära dig dessa och kunna använda dem. [ratings]

Read More »

Potenser

En potens består av en bas och en exponent. Det är ett praktiskt sätt att skriva ihop likadana faktorer.   [ratings]

Read More »

Talbaser

En beskrivning av hur man gör när man ska byta från eller till det decimala talsystemet (med basen 10). [ratings]

Read More »

Olika talbaser

Filmen förklarar hur det går till när man skriver om tal med olika talbaser. Vi är så van att se till skrivna med talbasen 10 att det här resonemanget i sin enkelhet framstår som komplicerat. ...

Read More »

Potenser och potenslagar

Filmen tar upp vad potenser är och hur potenslagarna fungerar. I slutet ges några exempel på hur man kan räkna med potenslagarna. För addition och subtraktion av potenser finns inga särskilda potenslagar, då räknar man ...

Read More »

Erathostenes såll

Erathostenes såll är en enkel metod för att fastställa vilka tal som är primtal. En gammal och enkel metod. Det kan tillhöra en matematisk allmänbildning att kunna använda sig av Erathostenes såll. [ratings]

Read More »