Vad är en linje?

Filmen förklarar vilka samband som kan beskrivas linjärt. Men linjens ekvation y=kx+m. Berättar vad k och m betyder och vad en lösning till en sådan ekvation egentligen är. Visar också hur man skriver om linjens ...

Read More »

Mer om räta linjer

Här kan du lära dig hur man skriver räta linjer på tre olika sätt: k-form som är den vanligaste. allmän form där allt är flyttat till ena sidan enpunktsform som är en form som ni ...

Read More »

Ekvationssystem grafisk lösning

Beskriver hur man grafiskt löser ekvationssystem. För att lösa ekvationssystem krävs helst att du har tillgång till ett verktyg för att rita ut graferna till funktioner. Ett smidigt och gratis verktyg som rekommenderas är Geogebra. ...

Read More »

Test på hela kapitlet

Nedan följer ett test på hela kapitlet om linjära funktioner. På de flesta frågorna går det inte att svara fel. Viktigt att du skriver in ditt namn och e-postadress. (Pluspoäng om du förstår kopplingen mellan ...

Read More »

Polynom

Filmen beskriver begreppet polynom som används flitigt inom algebra, särskilt icke-linjär algebra. Med det menas sådant som har x upphöjt till mer än ett. Polynom kan vara svårt att få grepp om som ord men ...

Read More »