Mer om räta linjer

Här kan du lära dig hur man skriver räta linjer på tre olika sätt: k-form som är den vanligaste. allmän form där allt är flyttat till ena sidan enpunktsform som är en form som ni ...

Read More »

Funktioner – introduktion

Filmen förklarar hur en funktion, värdetabell och graf hänger ihop. Alla tre är tre olika representationer av samma begrepp och funktion. Det är endast en kort introduktion till begreppet funktion. [ratings] 2ba

Read More »

Test på hela kapitlet

Nedan följer ett test på hela kapitlet om linjära funktioner. På de flesta frågorna går det inte att svara fel. Viktigt att du skriver in ditt namn och e-postadress. (Pluspoäng om du förstår kopplingen mellan ...

Read More »

Ekvationssystem grafisk lösning

Beskriver hur man grafiskt löser ekvationssystem. För att lösa ekvationssystem krävs helst att du har tillgång till ett verktyg för att rita ut graferna till funktioner. Ett smidigt och gratis verktyg som rekommenderas är Geogebra. ...

Read More »

Vad är en linje?

Filmen förklarar vilka samband som kan beskrivas linjärt. Men linjens ekvation y=kx+m. Berättar vad k och m betyder och vad en lösning till en sådan ekvation egentligen är. Visar också hur man skriver om linjens ...

Read More »