Faktorsatsen

Faktorsatsen används för att kunna faktorisera polynom med hjälp av dess nollställen. Om man har ett polynom så kan man hitta dess nollställen genom att lösa ekvationen med hjälp av PQ-formeln. Då får man lösningarna: ...

Read More »

Funktioner, en inledning

En inledande diskussion kring funktioner och de mängder som hör funktioner till, definitionsmängd och värdemängd. Tar även upp begreppen kontinuerlig och diskret. 3ba10

Read More »

Gränsvärden

För att förstå derivata måste man blanda in något oändligt lite, eller 2 punkter som är oändligt nära varandra, det vill säga att avståndet mellan punkterna är oändligt nära noll. Rent matematiskt använder man sig ...

Read More »

Ändringskvot och derivata

Begreppen ändringskvot och sekant hör ihop och under kursens gånger kommer du säkert att glömma bort dessa två begrepp när du lär dig vad derivata är för något. Det är dock viktigt att du återkommer ...

Read More »