Funktioner, en inledning

En inledande diskussion kring funktioner och de mängder som hör funktioner till, definitionsmängd och värdemängd. Tar även upp begreppen kontinuerlig och diskret. [ratings] 3ba10

Read More »

Gränsvärden

För att förstå derivata måste man blanda in något oändligt lite, eller 2 punkter som är oändligt nära varandra, det vill säga att avståndet mellan punkterna är oändligt nära noll. Rent matematiskt använder man sig ...

Read More »

Ma3: Rita grafer med räknaren TI-82

Filmen beskriver hur man ritar grafer med Texas Instrument TI-82. Tar även upp hur man justerar koordinatsystemet, hur man finner koordinaterna för skärnings- och max/min-punkter samt bestämmer derivatan i olika punkter. [ratings]

Read More »

Ma3 och Texas räknare

I filmen visas hur man löser ekvationer numeriskt med hjälp av Solve-funktionen och hur man numeriskt deriverar funktioner för att uppskatta ett specifikt värde som derivatan till en funktion har. Ett knep att veta när ...

Read More »

Cirkelns ekvation

En film som visar hur man bestämmer cirkelns ekvation. Filmen visar alltså varför cirkelns ekvation ser ut som den gör. Avslutningsvis (efter ca 12 min) finns ett exempel som visar hur du med en allmän ...

Read More »