Eulers stegmetod 2

Eulers stegmetod är en metod för att uppskatta en lösningsfunktion till en differentialekvation utan att behöva lösa den ekvationen. Metoden passar datorer bäst eftersom det är en iterativ metod, det betyder att det är en ...

Read More »

Eulers stegmetod 1: Riktningsfält

Eulers stegmetod är en metod för att uppskatta t.ex y(5) om du vet y(0) där funktionen y(x) är lösningen till en differentialekvation. Men för att förstå hur Eulers stegmetod fungerar behöver du förstå principen bakom ...

Read More »

Differentialekvationer

Differentialekvationer är ett gigantiskt fält inom matematik, det är ekvationer som i hög grad beskriver verkligheten. Det är ekvationer där både funktionen och dess derivata ingår och lösningen på en differentialekvation är en funktion, inte ...

Read More »