Binomialsatsen

Att använda kvadreringsregeln torde vara kunskap du besitter just nu. Kanske även hur man utvecklar en parentes som är upphöjd med 3. Men därutöver? Binomialsatsen reglerar hur man utvecklar vilken parentes som helst med positiv ...

Read More »

Kombinatorik, en sammanfattning

En sammanfattning över de sitauationer som man kan stöta på när man räknar kombinatorik. De två viktigaste aspekterna är huruvida det är tillåtet med REPETITION och ifall ORDNINGEN har betydelse. Dessa två är avgörande för ...

Read More »

Permutationer och Kombinationer

Permutationer och kombinationer är centrala inom kombinatorik. De skiljer sig åt i frågan om huruvida ordningen har betydelse. Det måste du avgöra utifrån frågan. Efter lite övning ser man det snabbt. Permutationer är den den ...

Read More »

Venndiagram

Filmen tar upp hur man åskådliggöra mängder och mängdlära med ett simpelt venndiagram. Diagramtypen är inte något alldeles speciellt utan du har troligen sett det förut utan att veta om att det kallas för just ...

Read More »