Gränsvärden

För att förstå derivata måste man blanda in något oändligt lite, eller 2 punkter som är oändligt nära varandra, det vill säga att avståndet mellan punkterna är oändligt nära noll. Rent matematiskt använder man sig ...

Read More »

Ma3: Rita grafer med räknaren TI-82

Filmen beskriver hur man ritar grafer med Texas Instrument TI-82. Tar även upp hur man justerar koordinatsystemet, hur man finner koordinaterna för skärnings- och max/min-punkter samt bestämmer derivatan i olika punkter. [ratings]

Read More »

Den naturliga logaritmen ln

Filmen visar hur man skriver om exponentialfunktioner med valfri talbas till basen e. Detta måste göras för att kunna derivera funktionen, det endast exponentialfunktioner med den naturliga basen e som man kan använda derivataverktyget. \[f(x)=200 ...

Read More »

Derivatan av en potensfunktion

Att bevisa derivatan för polynom när x endast är upphöjt till positiva heltal är inget svårt. Att göra detsamma för när x är upphöjt till vilket tal som helst, även negativa och bråktal, är knepigare. ...

Read More »