Kedjeregeln

Kedjeregeln är ett utmärkt hjälpmedel när man använder sig av hastigheter som är kopplade till varandra. Leibnitz sätt att beteckna derivata blir här överlägset Newtons sätt. \[ f'(x) = \frac{df}{dx} \] [ratings]

Read More »

Indirekt bevisföring

Indirekt bevisföring är en metod man kan ta till när direkt bevisföring inte leder någonstans eller är svår att genomgöra. Att indirekt bevisföring fungerar behöver du fundera igenom, det är inget man förstår efter första ...

Read More »

Komplexa tal på polär form

Komplexa tal kan skrivas på formen a+bi men även i polär form. Båda sätten har sina fördelar även om polär form till en början kan ses som väldigt invecklad. Det visar sig senare att polär ...

Read More »

Kurvan till y = sin x + cos x

Kurvan till addition mellan sinus och cosinus ser ut som gråfen till en helt vanlig sinusfunktion, fast förskjuten; flyttad i sidled. Så naturligtvis går det att skriva om addition av sinus och cosinus som en ...

Read More »

Faktorsatsen och restsatsen

Faktorsatsen ger viktig förståelse för polynomdivisionen och kan i vissa fall göra att du kan undvika att gå igenom alla steg med polynomdivisionen. Det som är viktigt att förstå är att ifall du har ett ...

Read More »

Polynomdivision

Det går en skiljelinje mellan människor. De som kan polynomdivision och de som inte kan det. Det här är en algoritm som ser synnerligen besvärlig ut men ge dig inte. Fortsätt och fortsätt att öva ...

Read More »