Asymptoter

Asymptoter är linjer som man kan förenkla grafer vid när du är långt ifrån origo. Tänk nu inte att det är |x| som måste vara stor, det kan lika gärna vara |y| som är stor trots att x är litet.

Betrakta följande funktion \[f(x)= \frac {3x-5}{x+1} \] och det är följande två asymptoter \[x=-1 \\ y=3 \]. Den första asymptoten beror på att y-koordinaten sticker iväg när x närmar sig -1 och den andra asymptoten beror på att när |x| blir stort, tänk att x är minus en miljon eller plus en miljon, hur kan du då uppskatta kvoten?
Nedan ser du grafen till den funktionen.
save
Länk till verktyg för att rita grafer här.
[ratings]

0 thoughts on “Asymptoter
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*
*