Att beräkna integraler

​I filmen visas hur man använder integraler för att beräkna dem. Den visar hur man gör för att beräkna storleken av arean under en funktions graf med hjälp av primitiva funktioner. Detta är dock en introduktion till integraler och som du ska se senare så behöver inte integralen över en funktion motsvara arean under den, det är en tolkning som fungerar så länge grafen alltid är ovanför x-axeln. En annan tolkning, den som heter Riemanndefinitionen är att integralen är en summa av alla dessa små staplar som får plats under grafen. Då blir integralen en summa av alla funktionvärden mellan integrationsgränserna. Den tankemodellen håller något längre än att det alltid är arean under den.

[ratings]
3bc7

0 thoughts on “Att beräkna integraler
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*
*