Exponentialfunktioner

Exponentialfunktioner är funktioner som beskriver hur något förändras procentuellt. Det kan minska eller öka procentuellt. Den allmänna exponentialfunktionen kan man skriva som \[ y=C \cdot a^x\] eller \[ f(x)=C \cdot a^x\] där C är startvärdet ...

Read More »

Nollprodukt

Nollprodukt är en enkel princip och metod som är oerhört kraftfull. Man kan använda den i kombination med faktoriseringar för att lösa flergradsekvationer (andra-, tredje-, fjärdegradsekvationer etc.). [ratings] 2b2d

Read More »

Faktoriseringar

Filmen beskriver de former av faktoriseringar som ingår i gymnasiematematiken för de matematikkurser som heter B och C. För de kurser som heter C ingår även Faktorsatsen som förklarar hur man faktoriserar andragradspolynom. För de ...

Read More »

Faktorisera andragradspolynom

Här är en film om hur man kan använda nollställen till ett polynom för att faktorisera polynomet. Filmen ger dig en förståelse för hur polynom är och hur man kan skapa ekvationer med vissa lösningar. ...

Read More »

Logaritmlagarna

Filmen behandlar logaritmlagarna som kan vara knöliga att begripa sig på, särskilt den sista lagen. De ingår i Ma2c och blir för Ma2b för de högre betygen. Men de är ack så viktiga för att ...

Read More »

Logaritmer, en introduktion

Filmen introducerar logaritmer, vad de är, vad de används till och hur de fungerar. Logaritmer är nära förbundet med potenser och används bl.a. för att lösa ekvationer när x är en exponent i en potens. ...

Read More »

Test: Lös en tredjegradsekvation!

I testet nedan kan du ifall du kan lösa en tredjegradsekvation. En tredjegradsekvation har alltid tre rötter eller lösningar. Ibland kan två av lösningarna vara komplexa (de komplexa lösningarna dyker alltid upp i par). (Tips: ...

Read More »

Andragradsfunktioner

En introduktion till andragradsfunktioner och vilka egenskaper den har. Filmen tar upp viktiga begrepp som nollställe, max, min, symmetrilinje Övningen nedan Ändra konstanterna a, b och c och studera hur grafen till funktionen ändras. Studera ...

Read More »