Andragradsfunktioner

En introduktion till andragradsfunktioner och vilka egenskaper den har. Filmen tar upp viktiga begrepp som nollställe, max, min, symmetrilinje

Övningen nedan
Ändra konstanterna a, b och c och studera hur grafen till funktionen ändras. Studera när funktionen har 2 nollställen, när den endast har ett nollställe och när reella nollställen saknas. Studera även symmetrilinjen och när funktionen har ett maximivärde och när den har ett minimivärde.

[ratings]
2b2g

0 thoughts on “Andragradsfunktioner
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*
*