Faktorisera andragradspolynom

Här är en film om hur man kan använda nollställen till ett polynom för att faktorisera polynomet. Filmen ger dig en förståelse för hur polynom är och hur man kan skapa ekvationer med vissa lösningar. Låt säga att du vill skapa en ekvation med rötterna \[ x_1=5,\quad x_2=5]\]. Då är det nödvändigt att känna till faktorsatsen som behandlas här.
[ratings]