Talbaser

En beskrivning av hur man gör när man ska byta från eller till det decimala talsystemet (med basen 10). [ratings]

Read More »

Beräkna andelen

En genomgång om hur man beräknar en andel av något. Delen genom det hela. Delen genom det hela. Delen genom det hela. Delen genom det hela. Delen genom det hela. Delen genom det hela.

Read More »