play tumblr googleplus facebook twitter youtube vimeo linkedin instagram
Filter Matematik 1b

En genomgång över de potenslagar som finns. Potenslagarna är grundläggande för att räkning hädanefter. Du behöver lära dig ...

En potens består av en bas och en exponent. Det är ett praktiskt sätt att skriva ihop likadana ...

En film som visar hur man hanterar olikheter och betonar skillnader mot att lösa ekvationer. I slutet tas ...

En beskrivning av hur man gör när man ska byta från eller till det decimala talsystemet (med basen ...

En film som visar hur man kan beräkna ett värde om man känner till en andel. [ratings]

Regler som går igenom vad som gäller för tal som är delbara med 2, 3, 5 och 10. ...

De vanligaste begreppen som räknesätten och de ord som hör till respektive räknesätt. [ratings]

En genomgång om hur man beräknar en andel av något. Delen genom det hela. Delen genom det hela. ...

Läser in…

Filmen visar hur vad grundpotensform är för något och hur man räknar multiplikation och division med grundpotensform. [ratings]

Filmen förklarar hur det går till när man skriver om tal med olika talbaser. Vi är så van ...

Filmen tar upp vad potenser är och hur potenslagarna fungerar. I slutet ges några exempel på hur man ...

Filmen förklarar hur man kan multiplicera och dividera bråktal med varandra och med andra sorters tal.

Ofta behöver man använda flera funktioner och då är det inte praktiskt ifall alla heter y. Därför introduceras ...

Filmen förklarar hur en funktion, värdetabell och graf hänger ihop. Alla tre är tre olika representationer av samma ...

Erathostenes såll är en enkel metod för att fastställa vilka tal som är primtal. En gammal och enkel ...

Här är en fördjupning kring begreppet primtal. Jag rekommenderar dig starkt att skapa dig en förståelse kring vad ...

Primtalens betydelse är viktig dels inom forskningen kring datasäkerhet och kryptering men även för att förstå hur man ...

Det är vanligt att man anger mått i proportioner. TVns proportioner kan anges som 16:9, saft blandas 4+1 ...

Det är viktigt att komma ihåg vilken man jämför med vilken när man använder procentbegreppet. Kom ihåg att ...

Ekvationslösning är en konst. Det krävs att du övar mycket och löser många ekvationer. Till slut kommer du ...

Andragradsekvationer är en sort av potensekvationer men vi ska fördjupa oss i just denna typ. Att lösa andragradsekvationer ...

Filmen förklarar hur man löser potensekvationer med hjälp av potenslagarna. [ratings]

Värdemängd och definitionsmängd är två begrepp som varje funktion har. Gammal film, knappt sevärd. 🙂 [ratings]