play tumblr googleplus facebook twitter youtube vimeo linkedin instagram
Filter Matematik 2c

En film som visar hur man bestämmer lutningen för en linje som går igenom 2 punkter.

I den här filmen lär du dig att använda linjär regressionsanalys i Excel på Ipad. Filen som används ...

Exponentialfunktioner är funktioner som beskriver hur något förändras procentuellt. Det kan minska eller öka procentuellt. Den allmänna exponentialfunktionen ...

Nollprodukt är en enkel princip och metod som är oerhört kraftfull. Man kan använda den i kombination med ...

Här kan du lära dig hur man skriver räta linjer på tre olika sätt: k-form som är den ...

Filmen beskriver de former av faktoriseringar som ingår i gymnasiematematiken för de matematikkurser som heter B och C. ...

Korrelation och regression är två viktiga begrepp som används för att mäta hur två mätdata hänger ihop. Det ...

Normalfördelningen är viktig att förstå! När du har förstått vad normalfördelat material är för något kan man använda ...

Att förstå vad statistisk felmarginal är för något är relevant för att förstå hur statistik används i samhället. ...

Filmen förklarar hur man gör en stickprovsundersökning ur en större population. Att korrekt kunna ta ut ett stickprov ...

Histogram och lådagram är två diagramtyper som ni behöver lära er att behärska. De har båda sina finesser ...

Här visar jag hur man kan beräkna koordinaterna för en punkt som ligger mitt emellan två andra punkter. ...

Här visar jag hur man kan använda en formeln som heter avståndsformeln men egentligen är det bara pythagoras ...

Det är viktigt att komma ihåg att den vanliga skalan endast gäller för längder. Ska man jämföra ytan ...

Kongruens betyder att två figurer är likadana, dvs. att de har samma mått och samma form. Däremot kan ...

Det är oklart ifall bissektrissatsen och kordasatsen ingår i matematik 2 på gymnasiet. Vad som däremot är klart ...

Det är oklart ifall bissektrissatsen och kordasatsen ingår i matematik 2 på gymnasiet. Vad som däremot är klart ...

Dessa två satser är relativt lika och det är inte nödvändigt att kunna skilja dem åt. Ett tips ...

Här har du ett räkneexempel när man behöver använda sig av randvinkelsatsen. Prova gärna övningen nedan för att ...

Randvinkelsatsen är en till synes enkel sats men den kan vara förbryllande och svår att hantera i mer ...

Håll till godo! Det är en relativt enkel och självklar sats men i mer komplicerade figurer så underlättar ...

Här är en film om hur man kan använda nollställen till ett polynom för att faktorisera polynomet. Filmen ...

Filmen behandlar logaritmlagarna som kan vara knöliga att begripa sig på, särskilt den sista lagen. De ingår i ...

Filmen förklarar hur man löser ekvationer av typen \[ a^x = b \]. Man använder logaritmer för att ...

Filmen introducerar logaritmer, vad de är, vad de används till och hur de fungerar. Logaritmer är nära förbundet ...

I testet nedan kan du ifall du kan lösa en tredjegradsekvation. En tredjegradsekvation har alltid tre rötter eller ...

En introduktion till andragradsfunktioner och vilka egenskaper den har. Filmen tar upp viktiga begrepp som nollställe, max, min, ...

Ett test på att du har förstått algebra med andragradsekvationer (faktorisera, nollproduktmetoden och pq-formeln). Läser in… [ratings]

Komplexa tal är en märklig har en märklig historia. De var först hittepå-tal, imaginary numbers (fantasital typ). Det ...

Ibland kan man få falska rötter när man löser ekvationer, de brukar uppstå när man kvadrerar, alltså upphöjer ...

Här hittar du ett test för att se ifall du har förstått hur PQ-formeln fungerar. Läser in… [ratings]

Den här filmen är det jättebra om du tittar på flera gånger tills du förstår hur man kommer ...

Den här filmen beskriver hur man utför en kvadratkomplettering. Den metoden är viktig för att förstå hur du ...

Filmen beskriver hur du löser enklare andragradsekvationer. Egentligen är detta endast en repetition av tidigare kurs, Ma1. När ...

Kvadreringsregeln och konjugatregeln är två räkneregler som du måste behöver kunna ordentligt. Dessa två regler behöver du öva ...

Filmen beskriver begreppet polynom som används flitigt inom algebra, särskilt icke-linjär algebra. Med det menas sådant som har ...

Nedan följer ett test på hela kapitlet om linjära funktioner. På de flesta frågorna går det inte att ...

En uppgift för dig att lösa! Nedan följer lösningen till uppgiften. [ratings] 2bf

Filmen behandlar de två metoder som ingår i kursen matematik 2, både substitutionsmetoden och additionsmetoden. Den senare metoden ...

Beskriver hur man grafiskt löser ekvationssystem. För att lösa ekvationssystem krävs helst att du har tillgång till ett ...

I filmen visas hur man utifrån två givna punkter kan bestämma en linjes ekvation. Viktigt att förstå utifrån ...

I övningen nedan kan du själv ändra på k- och m-värdet på en en linjär funktion och se ...

Filmen förklarar vilka samband som kan beskrivas linjärt. Men linjens ekvation y=kx+m. Berättar vad k och m betyder ...