play tumblr googleplus facebook twitter youtube vimeo linkedin instagram
Filter Matematik 4

Kedjeregeln är ett utmärkt hjälpmedel när man använder sig av hastigheter som är kopplade till varandra. Leibnitz sätt ...

Indirekt bevisföring är en metod man kan ta till när direkt bevisföring inte leder någonstans eller är svår ...

Ett fysikaliskt sätt att behandla komplexa tal är att se dem som vektorer. Det kommer att underlätta räkningen ...

Komplexa tal kan skrivas på formen a+bi men även i polär form. Båda sätten har sina fördelar även ...

Addition och subtraktion görs bäst när komplexa tal är skrivna på formen a+bi men både division och multiplikation ...

Kurvan till addition mellan sinus och cosinus ser ut som gråfen till en helt vanlig sinusfunktion, fast förskjuten; ...

Gränsvärdet för några kvoter. Detta är något överkurs. Försök förstå principen bakom härledningen, du behöver inte lära dig ...

Här är tre tips på hur du ska använda några funktioner i räknaren. Det gäller först och främst ...

Faktorsatsen ger viktig förståelse för polynomdivisionen och kan i vissa fall göra att du kan undvika att gå ...

Det går en skiljelinje mellan människor. De som kan polynomdivision och de som inte kan det. Det här ...

Eulers formel är en elegant omskrivning av komplexa tal och det medför också det mest vackra sambandet som ...

Denna film visar hur du ska lösa ekvationer med hjälp av de Moivres formel. Den gör ekvationslösningen väldigt ...

Komplexa tal kan skrivas om i polär form enligt \[ \begin{align*} z&=a+bi=r \cdot (cos v + i\cdot sin ...

I denna film får du lära dig hur man använder de fyra räknesätten ihop med komplexa tal samt ...

Se den här filmen för att återbekanta dig med de ljuvligt abstrakta komplexa tal som finns. Om du ...

Och nu är det dags att ta steget och låta kurvorna rotera runt y-axeln. Rent matematiskt gör man ...

Filmen visar hur man kan låta en integral rotera runt x-axeln och på så vis bilda en kropp ...

Visar hur man beräknar sannolikheter utifrån en standardiserad normalfördelning. En standardiserad täthetsfunktion för normalfördelningen utgår från enkla värden ...

En mängd företeelser i världen är normalfördelade kring ett medel. Det innebär att mätdatan oftast ligger omkring medel ...

Om du behöver bestämma arean mellan grafer så kan man trixa med att beräkna olika sorters integraler och ...

Detta är en knepig och framförallt tidsödande uppgift som man helst låter datorer och räkneapparater sköta. Inte desto ...

Differentialekvationer är ett gigantiskt fält inom matematik, det är ekvationer som i hög grad beskriver verkligheten. Det är ...

Asymptoter är linjer som man kan förenkla grafer vid när du är långt ifrån origo. Tänk nu inte ...

Detta brukar många tycka är besvärligt. Ett tips är att alltid börja med att skriva upp vad du ...

Filmen visar hur du ska derivera en kvot när du vet hur du ska derivera täljaren resp. nämnaren ...

Hur man deriverar en produkt av två uttrycks om vardera går att derivera. Det är viktigt att komma ...

Denna film är viktig för att utvidga de olika typerna av funktioner som du ska kunna derivera. \[f(x)=5e^{3x}\] ...

Filmen förklarar hur man deriverar de trigonometriska funktionerna sinus och cosinus. Utgångspunkt är derivatans definition och resultatet är ...

För ett par tusen år sedan upptäckte de människor som bodde i det nuvarande området som heter Irak ...

Även om man adderar en sinusfunktion med en cosinusfunktion så blir det inget annat än en annan trigonometriska ...

Anpassning av en minusfunktionen! Sinusfunktionen är en vågfunktion men om man vill att den ska beskriva dygnstemperaturen eller ...

Ändra på glidareas värde och försök se kopplingen mellan grafen och funktionen. [ratings]

Fyll i testet nedan och kolla din mailbox hur det har gått. Läser in…

Nu kommer du till kärnan i vad man kan använda trigonometri till. Det kommer bli än tydligare i ...

Du må tycka vad du vill om induktionsbevis men de är både kraftfulla och eleganta. Den ingår i ...

Implikation åt höger:, \[\Rightarrow\] Implikation åt vänster:, \[\Leftarrow\] och ekvivalens: \[\Leftrightarrow\] Du behöver känna till vad som implikerar ...

Additions och subtraktionsformlerna för sinus och cosinus behöver man kunna använda. De är rätt bökiga att använda, särskilt ...

Trigettan är slang för en väldigt simpel och kraftfull sats som förkortar många långa uttryck med trigonometriska funktioner. ...

Den här filmen förklarar hur man kan avläsa tangens i enhetscirkeln. Att man kan avläsa sinus för en ...

Här är en insticksfil för att du ska kunna se några trigonometriska samband utifrån enhetscirkeln. [ratings]