play tumblr googleplus facebook twitter youtube vimeo linkedin instagram
Filter Matematik 4

Indirekt bevisföring är en metod man kan ta till när direkt bevisföring inte leder någonstans eller är svår ...

Du må tycka vad du vill om induktionsbevis men de är både kraftfulla och eleganta. Den ingår i ...

Trigettan är slang för en väldigt simpel och kraftfull sats som förkortar många långa uttryck med trigonometriska funktioner. ...

Här är en insticksfil för att du ska kunna se några trigonometriska samband utifrån enhetscirkeln.

Den här filmen förklarar hur man kan avläsa tangens i enhetscirkeln. Att man kan avläsa sinus för en ...

Additions och subtraktionsformlerna för sinus och cosinus behöver man kunna använda. De är rätt bökiga att använda, särskilt ...

Implikation åt höger:, Implikation åt vänster:, och ekvivalens: Du behöver känna till vad som implikerar vad och när ...

Nu kommer du till kärnan i vad man kan använda trigonometri till. Det kommer bli än tydligare i ...

Fyll i testet nedan och kolla din mailbox hur det har gått. Läser in...

Ändra på glidareas värde och försök se kopplingen mellan grafen och funktionen.

Anpassning av en minusfunktionen! Sinusfunktionen är en vågfunktion men om man vill att den ska beskriva dygnstemperaturen eller ...

Även om man adderar en sinusfunktion med en cosinusfunktion så blir det inget annat än en annan trigonometriska ...

Kurvan till addition mellan sinus och cosinus ser ut som gråfen till en helt vanlig sinusfunktion, fast förskjuten; ...

För ett par tusen år sedan upptäckte de människor som bodde i det nuvarande området som heter Irak ...

Filmen förklarar hur man deriverar de trigonometriska funktionerna sinus och cosinus. Utgångspunkt är derivatans definition och resultatet är ...

Denna film är viktig för att utvidga de olika typerna av funktioner som du ska kunna derivera. så ...

Hur man deriverar en produkt av två uttrycks om vardera går att derivera. Det är viktigt att komma ...

Filmen visar hur du ska derivera en kvot när du vet hur du ska derivera täljaren resp. nämnaren ...

Kedjeregeln är ett utmärkt hjälpmedel när man använder sig av hastigheter som är kopplade till varandra. Leibnitz sätt ...

Detta brukar många tycka är besvärligt. Ett tips är att alltid börja med att skriva upp vad du ...

Asymptoter är linjer som man kan förenkla grafer vid när du är långt ifrån origo. Tänk nu inte ...

Differentialekvationer är ett gigantiskt fält inom matematik, det är ekvationer som i hög grad beskriver verkligheten. Det är ...

Detta är en knepig och framförallt tidsödande uppgift som man helst låter datorer och räkneapparater sköta. Inte desto ...

Om du behöver bestämma arean mellan grafer så kan man trixa med att beräkna olika sorters integraler och ...

Visar hur man beräknar sannolikheter utifrån en standardiserad normalfördelning. En standardiserad täthetsfunktion för normalfördelningen utgår från enkla värden ...

En mängd företeelser i världen är normalfördelade kring ett medel. Det innebär att mätdatan oftast ligger omkring medel ...

Filmen visar hur man kan låta en integral rotera runt x-axeln och på så vis bilda en kropp ...

Och nu är det dags att ta steget och låta kurvorna rotera runt y-axeln. Rent matematiskt gör man ...

Se den här filmen för att återbekanta dig med de ljuvligt abstrakta komplexa tal som finns. Om du ...

I denna film får du lära dig hur man använder de fyra räknesätten ihop med komplexa tal samt ...

Ett fysikaliskt sätt att behandla komplexa tal är att se dem som vektorer. Det kommer att underlätta räkningen ...

Komplexa tal kan skrivas på formen a+bi men även i polär form. Båda sätten har sina fördelar även ...

Addition och subtraktion görs bäst när komplexa tal är skrivna på formen a+bi men både division och multiplikation ...

Komplexa tal kan skrivas om i polär form enligt Om man tar rad för rad ska de läsa ...

Denna film visar hur du ska lösa ekvationer med hjälp av de Moivres formel. Den gör ekvationslösningen väldigt ...

Det går en skiljelinje mellan människor. De som kan polynomdivision och de som inte kan det. Det här ...

Faktorsatsen ger viktig förståelse för polynomdivisionen och kan i vissa fall göra att du kan undvika att gå ...

Gränsvärdet för några kvoter. Detta är något överkurs. Försök förstå principen bakom härledningen, du behöver inte lära dig ...

Eulers formel är en elegant omskrivning av komplexa tal och det medför också det mest vackra sambandet som ...

Här är tre tips på hur du ska använda några funktioner i räknaren. Det gäller först och främst ...

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.