play tumblr googleplus facebook twitter youtube vimeo linkedin instagram
Filter Matematik 3b

Filmen går igenom hur man räknar med polynom, räknesätten som gås igenom är addition, subtraktion och multiplikation inkl ...

Filmen beskriver de former av faktoriseringar som ingår i gymnasiematematiken för de matematikkurser som heter B. För de ...

Rationella uttryck när man har en nämnare har en akilleshäl. Man får inte stoppa in ett värde på ...

Filmen förklarar hur man ska arbeta med rationella uttryck och hur man gör för att addera och subtrahera ...

En inledande diskussion kring funktioner och de mängder som hör funktioner till, definitionsmängd och värdemängd. Tar även upp ...

Filmen beskriver hur du kan bestämma en andragradsfunktion utifrån dess graf. Principen är giltig även för andra polynomfunktioner, ...

För att förstå derivata måste man blanda in något oändligt lite, eller 2 punkter som är oändligt nära ...

Här ligger fokus på att förstå hur begreppet tangent fungerar. Kortfattat kan man säga att en tangent är ...

Begreppen ändringskvot och sekant hör ihop och under kursens gånger kommer du säkert att glömma bort dessa två ...

En del funktioner går inte att derivera med hjälp av de deriveringsregler som du lärt sig. Exempel på ...

Egentligen kan man inte säga att det finns en lutning i en punkt. Det vore som att säga ...

Filmen visar hur man bestämmer ett allmänt utryck för hur derivatan kan bestämmas för en polynomfunktion. Metoden är ...

Det här avsnittet bör du redan ha lärt dig men det skadar inte att repetera.

Här härleds derivatans ur en allmän tredjegradsfunktion. I princip är det samma metod som man använder för enklare ...

Att bevisa derivatan för polynom när x endast är upphöjt till positiva heltal är inget svårt. Att göra ...

Filmen visar hur man får fram derivatan av en exponentialfunktion. Längs vägen dyker det magiska talet e upp ...

Filmen visar hur man skriver om exponentialfunktioner med valfri talbas till basen e. Detta måste göras för att ...

Så om man inte har basen e då? Då behöver du göra om basen, alltså byta basen för ...

Filmen visar hur man bestämmer en tangent till en punkt i en graf. En tangent är alltid en ...

Ett test för att du ska kunna avgöra ifall du har förstått kapitlet om derivata och ändringskvoter. Läser ...

Filmen beskriver hur man ritar grafer med Texas Instrument TI-82. Tar även upp hur man justerar koordinatsystemet, hur ...

Filmen förklarar viktiga begrepps som extremvärde, maxpunkt, minpunkt och vad som skiljer lokala från globala sådana. 3bc1

Ett viktigt begrepp för att kunna avgöra ifall en extrempunkt på en graf är en maxpunkt eller en ...

Hur ser man på grafen till hur grafen till ska se ut? Eller tvärtom. Kan man med hjälp ...

I filmen visas hur man kan använda andraderivata för att avgöra om en punkt är en lokal maxpunkt, ...

Förklarar hur man bestämmer en primitiv funktion till en känd funktion. Glöm inte att lägga till konstanten C ...

​I filmen visas hur man kan använda en integral för att beskriva arean under en graf. Filmen visar ...

​I filmen visas hur man använder integraler för att beräkna dem. Den visar hur man gör för att ...

Ifall en specifik area inte ligger under en enda graf utan under flera grafer, då behöver man justera ...

Hur beräknar man arean som begränsas av två funktioner, en i överkant och en annan i nederkant? Alltså ...

Den här filmen förklarar hur man beräknar summor när man gör regelbundna inbetalningar och får ränta på de ...

Filmen beskriver hur man gör beräkningar med nuvärden, både att beräkna nuvärden och hur man beräkningar av avbetalningar ...

Videon förklarar hur man kan avläsa ett begränsat område i ett koordinatsystem. Både hur man bestämmer olikheterna som ...

Linjär optimering handlar om att i ett område hitta det största eller minsta värde som en tvådimensionell funktion ...

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.