play tumblr googleplus facebook twitter youtube vimeo linkedin instagram
Filter Matematik 2a

Filmen går igenom hur man räknar med negativa tal. Alla räknesätt inkl potenser gås igenom. Det är viktigt ...

Filmen tar upp vad potenser är och hur potenslagarna fungerar. I slutet ges några exempel på hur man ...

Filmen förklarar hur man löser potensekvationer med hjälp av potenslagarna.

Filmen förklarar hur en funktion, värdetabell och graf hänger ihop. Alla tre är tre olika representationer av samma ...

Filmen förklarar vilka samband som kan beskrivas linjärt. Men linjens ekvation y=kx+m. Berättar vad k och m betyder ...

En film som visar hur man bestämmer lutningen för en linje som går igenom 2 punkter.

I filmen visas hur man utifrån två givna punkter kan bestämma en linjes ekvation. Viktigt att förstå utifrån ...

I övningen nedan kan du själv ändra på k- och m-värdet på en en linjär funktion och se ...

Här kan du lära dig hur man skriver räta linjer på tre olika sätt: k-form som är den ...

En uppgift för dig att lösa! Nedan följer lösningen till uppgiften. 2bf

Beskriver hur man grafiskt löser ekvationssystem. För att lösa ekvationssystem krävs helst att du har tillgång till ett ...

Filmen behandlar de två metoder som ingår i kursen matematik 2, både substitutionsmetoden och additionsmetoden. Den senare metoden ...

Nedan följer ett test på hela kapitlet om linjära funktioner. På de flesta frågorna går det inte att ...

Videon tar upp hur man multiplicerar ihop parenteser som innehåller uttryck med x eller andra variabler. Det är ...

Kvadreringsregeln och konjugatregeln är två räkneregler som du måste behöver kunna ordentligt. Dessa två regler behöver du öva ...

Nollprodukt är en enkel princip och metod som är oerhört kraftfull. Man kan använda den i kombination med ...

Filmen beskriver hur du löser enklare andragradsekvationer. Egentligen är detta endast en repetition av tidigare kurs, Ma1. När ...

Den här filmen beskriver hur man utför en kvadratkomplettering. Den metoden är viktig för att förstå hur du ...

Den här filmen är det jättebra om du tittar på flera gånger tills du förstår hur man kommer ...

Här hittar du ett test för att se ifall du har förstått hur PQ-formeln fungerar. Läser in...

Ett test på att du har förstått algebra med andragradsekvationer (faktorisera, nollproduktmetoden och pq-formeln). Läser in...

En introduktion till andragradsfunktioner och vilka egenskaper den har. Filmen tar upp viktiga begrepp som nollställe, max, min, ...

Exponentialfunktioner är funktioner som beskriver hur något förändras procentuellt. Det kan minska eller öka procentuellt. Den allmänna exponentialfunktionen ...

Håll till godo! Det är en relativt enkel och självklar sats men i mer komplicerade figurer så underlättar ...

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.