play tumblr googleplus facebook twitter youtube vimeo linkedin instagram
Filter Matematik 3c

Filmen går igenom hur man räknar med polynom, räknesätten som gås igenom är addition, subtraktion och multiplikation inkl ...

Faktorsatsen används för att kunna faktorisera polynom med hjälp av dess nollställen. Om man har ett polynom så ...

Rationella uttryck när man har en nämnare har en akilleshäl. Man får inte stoppa in ett värde på ...

Filmen förklarar hur man ska arbeta med rationella uttryck och hur man gör för att addera och subtrahera ...

En inledande diskussion kring funktioner och de mängder som hör funktioner till, definitionsmängd och värdemängd. Tar även upp ...

Filmen beskriver hur du kan bestämma en andragradsfunktion utifrån dess graf. Principen är giltig även för andra polynomfunktioner, ...

För att förstå derivata måste man blanda in något oändligt lite, eller 2 punkter som är oändligt nära ...

Här ligger fokus på att förstå hur begreppet tangent fungerar. Kortfattat kan man säga att en tangent är ...

Begreppen ändringskvot och sekant hör ihop och under kursens gånger kommer du säkert att glömma bort dessa två ...

En del funktioner går inte att derivera med hjälp av de deriveringsregler som du lärt sig. Exempel på ...

Egentligen kan man inte säga att det finns en lutning i en punkt. Det vore som att säga ...

Filmen visar hur man bestämmer ett allmänt utryck för hur derivatan kan bestämmas för en polynomfunktion. Metoden är ...

Det här avsnittet bör du redan ha lärt dig men det skadar inte att repetera.

Här härleds derivatans ur en allmän tredjegradsfunktion. I princip är det samma metod som man använder för enklare ...

Att bevisa derivatan för polynom när x endast är upphöjt till positiva heltal är inget svårt. Att göra ...

Filmen visar hur man får fram derivatan av en exponentialfunktion. Längs vägen dyker det magiska talet e upp ...

Filmen visar hur man skriver om exponentialfunktioner med valfri talbas till basen e. Detta måste göras för att ...

Så om man inte har basen e då? Då behöver du göra om basen, alltså byta basen för ...

Filmen visar hur man bestämmer en tangent till en punkt i en graf. En tangent är alltid en ...

Ett test för att du ska kunna avgöra ifall du har förstått kapitlet om derivata och ändringskvoter. Läser ...

Filmen beskriver hur man ritar grafer med Texas Instrument TI-82. Tar även upp hur man justerar koordinatsystemet, hur ...

Filmen förklarar viktiga begrepps som extremvärde, maxpunkt, minpunkt och vad som skiljer lokala från globala sådana. 3bc1

Ett viktigt begrepp för att kunna avgöra ifall en extrempunkt på en graf är en maxpunkt eller en ...

I filmen visar jag hur man enkelt kan få en hum om hur grafen till en polynomfunktion ser ...

Hur ser man på grafen till hur grafen till ska se ut? Eller tvärtom. Kan man med hjälp ...

I filmen visas hur man kan använda andraderivata för att avgöra om en punkt är en lokal maxpunkt, ...

Förklarar hur man bestämmer en primitiv funktion till en känd funktion. Glöm inte att lägga till konstanten C ...

​I filmen visas hur man kan använda en integral för att beskriva arean under en graf. Filmen visar ...

​I filmen visas hur man använder integraler för att beräkna dem. Den visar hur man gör för att ...

Ifall en specifik area inte ligger under en enda graf utan under flera grafer, då behöver man justera ...

Hur beräknar man arean som begränsas av två funktioner, en i överkant och en annan i nederkant? Alltså ...

Sinussatsen är det ena kraftfulla verktyget av två för att kunna beräkna en godtycklig triangels alla sidor och ...

Det kan vara besvärliga att avgöra ifall sinussatsen kan ge två svar. Hur vet man när den ger ...

Cosinussatsen kan sägas vara en justering av den vanliga pythagoras sats. Jämför pythagoras sats med cosinussatsen nedan Cosinussatsen ...

En film som visar hur man bestämmer cirkelns ekvation. Filmen visar alltså varför cirkelns ekvation ser ut som ...

Det går inte att underskatta betydelsen av att förstå hur enhetscirkeln och de trigonometriska funktionerna hänger samman. Det ...

De här två trianglarna, den räta & likbenta samt en halv liksidig triangel ger vissa förutbestämda värden för ...

I filmen visas hur man löser ekvationer numeriskt med hjälp av Solve-funktionen och hur man numeriskt deriverar funktioner ...

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.