Primtal och delbarhet

Primtalens betydelse är viktig dels inom forskningen kring datasäkerhet och kryptering men även för att förstå hur man ska förlänga bråktal för att de ska få en gemensam nämnare. Primtal används överallt och om du ...

Read More »

Erathostenes såll

Erathostenes såll är en enkel metod för att fastställa vilka tal som är primtal. En gammal och enkel metod. Det kan tillhöra en matematisk allmänbildning att kunna använda sig av Erathostenes såll.

Read More »