Korrelation och regression

Korrelation och regression är två viktiga begrepp som används för att mäta hur två mätdata hänger ihop. Det kan vara mängden läsk man dricker och hur ofta man motionerar eller ifall man kontrollerat ifall det ...

Read More »

Normalfördelning

Normalfördelningen är viktig att förstå! När du har förstått vad normalfördelat material är för något kan man använda det materialet för att göra förutsägningar till hyggligt goda chanser. Ett viktigt begrepp är standardavvikelse. Normalfördelning – ...

Read More »

Statistisk felmarginal

Att förstå vad statistisk felmarginal är för något är relevant för att förstå hur statistik används i samhället. Alla undersökningar är behäftade med fel och dessa felen går att uppskatta. Det gäller att felet dock ...

Read More »

Stickprovsundersökning

Filmen förklarar hur man gör en stickprovsundersökning ur en större population. Att korrekt kunna ta ut ett stickprov som ska vara representativ mot hela populationen är en större konst än vad man kan tro och ...

Read More »

Histogram och lådagram

Histogram och lådagram är två diagramtyper som ni behöver lära er att behärska. De har båda sina finesser även om lådagram är relativt sällsynt att läsa. Ni behöver fundera, särskilt kring lådagram, vad fördelen med ...

Read More »