Cirkelns ekvation

En film som visar hur man bestämmer cirkelns ekvation. Filmen visar alltså varför cirkelns ekvation ser ut som den gör. Avslutningsvis (efter ca 12 min) finns ett exempel som visar hur du med en allmän ...

Read More »

Cosinussatsen

Cosinussatsen kan sägas vara en justering av den vanliga pythagoras sats. Jämför pythagoras sats med cosinussatsen nedan \[ c^2 = a^2+b^2 \] \[c^2 = a^2+b^2-2ac \cdot cos v\] Cosinussatsen är bl.a. väldigt användbar när man ...

Read More »

Sinussatsen

Sinussatsen är det ena kraftfulla verktyget av två för att kunna beräkna en godtycklig triangels alla sidor och vinklar. Den är relativt okomplicerad att använda men den kan vara besvärlig när det gäller att tolka ...

Read More »