Faktoriseringar - sammanfattning

Filmen beskriver de former av faktoriseringar som ingår i gymnasiematematiken för de matematikkurser som heter B. För de kurser som heter C ingår även Faktorsatsen som förklarar hur man faktoriserar andragradspolynom. För de intresserade rekommenderar ...

Read More »

Funktioner, en inledning

En inledande diskussion kring funktioner och de mängder som hör funktioner till, definitionsmängd och värdemängd. Tar även upp begreppen kontinuerlig och diskret. 3ba10

Read More »

Gränsvärden

För att förstå derivata måste man blanda in något oändligt lite, eller 2 punkter som är oändligt nära varandra, det vill säga att avståndet mellan punkterna är oändligt nära noll. Rent matematiskt använder man sig ...

Read More »

Ändringskvot och derivata

Begreppen ändringskvot och sekant hör ihop och under kursens gånger kommer du säkert att glömma bort dessa två begrepp när du lär dig vad derivata är för något. Det är dock viktigt att du återkommer ...

Read More »