Funktioner, en inledning

En inledande diskussion kring funktioner och de mängder som hör funktioner till, definitionsmängd och värdemängd. Tar även upp begreppen kontinuerlig och diskret. [ratings] 3ba10

Read More »

Gränsvärden

För att förstå derivata måste man blanda in något oändligt lite, eller 2 punkter som är oändligt nära varandra, det vill säga att avståndet mellan punkterna är oändligt nära noll. Rent matematiskt använder man sig ...

Read More »

Linjär optimering

Linjär optimering handlar om att i ett område hitta det största eller minsta värde som en tvådimensionell funktion (målfunktionen) har i det området. Poängen som jag försöker visa här är att man alltid hittar det ...

Read More »

Geometrisk summa

Den här filmen förklarar hur man beräknar summor när man gör regelbundna inbetalningar och får ränta på de pengar som finns på kontot. Det leder till att man får en talföljd som kallas geometrisk talföljd ...

Read More »

Område i talplanet

Videon förklarar hur man kan avläsa ett begränsat område i ett koordinatsystem. Både hur man bestämmer olikheterna som begränsar området samt hur olikheter kan ge upphov till ett område. Det är en del i att ...

Read More »

Nuvärde

Filmen beskriver hur man gör beräkningar med nuvärden, både att beräkna nuvärden och hur man beräkningar av avbetalningar när man vet nuvärdet. [ratings] 3bd2

Read More »

Ma3: Rita grafer med räknaren TI-82

Filmen beskriver hur man ritar grafer med Texas Instrument TI-82. Tar även upp hur man justerar koordinatsystemet, hur man finner koordinaterna för skärnings- och max/min-punkter samt bestämmer derivatan i olika punkter. [ratings]

Read More »