Funktioner, en inledning

En inledande diskussion kring funktioner och de mängder som hör funktioner till, definitionsmängd och värdemängd. Tar även upp begreppen kontinuerlig och diskret. [ratings] 3ba10

Read More »

Faktoriseringar – sammanfattning

Filmen beskriver de former av faktoriseringar som ingår i gymnasiematematiken för de matematikkurser som heter B. För de kurser som heter C ingår även Faktorsatsen som förklarar hur man faktoriserar andragradspolynom. För de intresserade rekommenderar ...

Read More »