Liggande stolen och restberäkning

Filmen visar den klassiska metoden för att beräkna kvoten och resten vid division, den liggande stolen. Det är en metod som är utmärkt för att dels bestämma kvoten men framför allt för att bestämma resten. ...

Read More »

Delbarhet

Begreppet delbarhet är grundläggande och ett viktigt begrepp. Filmen tar upp vad delbarhet innebär och hur man betecknar delbarhet inom matematik. Se även filmen nedan för att avgöra ifall ett tal är delbart med 7 ...

Read More »

Modulo-räkning och kongruens

Filmen tar upp begreppet modulo och kongruens inom aritmetik. Aritmetik betyder egentligen bara vanlig räkning, sådan man gör inom låg- och mellanstadiet. Uppställningar och de fyra räknesätten är centrala inom aritmetik. Modulär räkning kräver en ...

Read More »

Euklides algoritm*

Euklides algoritm är en algoritm för att bestämma GCD eller GCF eller på svenska SGF eller SGD. Alltså att bestämma den största gemensamma delaren-faktorn mellan två tal. Det går att göra genom primtalsdivision men det ...

Read More »

RSA-kryptering*

Filmen förklarar hur RSA-kryptering fungerar och ger ett exempel på hur man både krypterar och dekrypterar. Se också Euklides algoritm

Read More »