Induktionsbevis

Du må tycka vad du vill om induktionsbevis men de är både kraftfulla och eleganta. Den ingår i matematik 5 och kan anses vara överkurs för Matematik4 men jag rekommenderar ändå att du tar dig ...

Read More »

Geometrisk talföljd

Den här filmen förklarar vad en geometrisk talföljd är, hur man beräknar dess summa och några tips på vanliga fel man kan göra när man beräknar geometriska summor. [ratings]

Read More »

Liggande stolen och restberäkning

Filmen visar den klassiska metoden för att beräkna kvoten och resten vid division, den liggande stolen. Det är en metod som är utmärkt för att dels bestämma kvoten men framför allt för att bestämma resten. ...

Read More »

RSA-kryptering*

Filmen förklarar hur RSA-kryptering fungerar och ger ett exempel på hur man både krypterar och dekrypterar. Se också Euklides algoritm [ratings]

Read More »

Euklides algoritm*

Euklides algoritm är en algoritm för att bestämma GCD eller GCF eller på svenska SGF eller SGD. Alltså att bestämma den största gemensamma delaren-faktorn mellan två tal. Det går att göra genom primtalsdivision men det ...

Read More »

Modulo-räkning och kongruens

Filmen tar upp begreppet modulo och kongruens inom aritmetik. Aritmetik betyder egentligen bara vanlig räkning, sådan man gör inom låg- och mellanstadiet. Uppställningar och de fyra räknesätten är centrala inom aritmetik. Modulär räkning kräver en ...

Read More »