NP Ma2B VT-2015

En genomgång av det nationella kursprovet i matematik 2b från vårterminen 2013. Tänk på att filmen syftar till att förklara tankegångarna och är inte exempel på hur du ska redovisa dina lösningar på A-nivå. [ratings]

Read More »

NP Ma4 VT-2013

En genomgång av hela det nationella provet från vårterminen 2013. En del tips om hur man ska svara ges också. Tänk även på att den struktur som ges i filmen inte motsvarar den struktur som ...

Read More »

NP Ma3C HT-2012

En genomgång av provet där alla frågor besvaras och förklaras. En del tips om hur man ska svara ges också. Tänk även på att den struktur som ges i filmen inte motsvarar den struktur som ...

Read More »