NP Ma3C HT-2012

En genomgång av provet där alla frågor besvaras och förklaras. En del tips om hur man ska svara ges också. Tänk även på att den struktur som ges i filmen inte motsvarar den struktur som ...

Read More »