NP Ma4 VT-2013

En genomgång av hela det nationella provet från vårterminen 2013. En del tips om hur man ska svara ges också. Tänk även på att den struktur som ges i filmen inte motsvarar den struktur som ...

Read More »