Potenslagarna

En genomgång över de potenslagar som finns. Potenslagarna är grundläggande för att räkning hädanefter. Du behöver lära dig dessa och kunna använda dem. [ratings]

Read More »

Potenser

En potens består av en bas och en exponent. Det är ett praktiskt sätt att skriva ihop likadana faktorer.   [ratings]

Read More »

Olikheter

En film som visar hur man hanterar olikheter och betonar skillnader mot att lösa ekvationer. I slutet tas några svårare exempel upp. [ratings]

Read More »

Talbaser

En beskrivning av hur man gör när man ska byta från eller till det decimala talsystemet (med basen 10). [ratings]

Read More »