Olika talbaser

Filmen förklarar hur det går till när man skriver om tal med olika talbaser. Vi är så van att se till skrivna med talbasen 10 att det här resonemanget i sin enkelhet framstår som komplicerat. ...

Read More »

Potenser och potenslagar

Filmen tar upp vad potenser är och hur potenslagarna fungerar. I slutet ges några exempel på hur man kan räkna med potenslagarna. För addition och subtraktion av potenser finns inga särskilda potenslagar, då räknar man ...

Read More »

Lärarförbundets siffertrixande

Nästan var tredje lärare i Västernorrland beräknas gå i pension inom tio år och Lärarförbundet varnar för lärarbrist. Däremot har lärarna i länet haft en förhållandevis bra löneutveckling. så skriver allehanda.se om situationen i länet. ...

Read More »

Funktionen f av x, f(x)

Ofta behöver man använda flera funktioner och då är det inte praktiskt ifall alla heter y. Därför introduceras ett skrivsätt f(x) som uttalas ”f av x” där bokstaven f lätt kan bytas ut mot g ...

Read More »

Faktoriseringar

Filmen beskriver de former av faktoriseringar som ingår i gymnasiematematiken för de matematikkurser som heter B och C. För de kurser som heter C ingår även Faktorsatsen som förklarar hur man faktoriserar andragradspolynom. För de ...

Read More »

Induktionsbevis

Du må tycka vad du vill om induktionsbevis men de är både kraftfulla och eleganta. Den ingår i matematik 5 och kan anses vara överkurs för Matematik4 men jag rekommenderar ändå att du tar dig ...

Read More »