Lärarförbundets siffertrixande

Nästan var tredje lärare i Västernorrland beräknas gå i pension inom tio år och Lärarförbundet varnar för lärarbrist. Däremot har lärarna i länet haft en förhållandevis bra löneutveckling.

så skriver allehanda.se om situationen i länet. Länk till artikeln finns här.Man fortsätter med

Det här visar sammanställningar som Lärarförbundet gjort. I Västernorrland finns 4 764 lärare inom den kommunala sektorn, varav 29 procent, eller 1 397 personer är 55 år eller äldre.

Nu har journalister gett sig in på siffror och det slutar sällan väl. Låt oss då gå igenom siffrorna och granska med kritiska ögon som redaktionen inte hann med. Låt säga att du väljer att läsa till lärare. Ifall du fortsätter med studier direkt efter gymnasiet och inte går någon omväg eller provar något annat i livet så kan du vara färdig och behörig lärare kring åldern 24. Endast var tredje person som tar studenten går så. Källa Istället är medianåldern något högre för de som tar minst kandidatexamen, den är 27 år. Källa Lägg därtill att lärarexamen är att jämföra med minst en magisterexamen (i vissa fall rentav en masterexamen) vilket kräver fler högskolepoäng än endast en kandidatexamen. Men säg för enkelhetens skull att du tar examen vid 27 års ålder och då har du 38 år kvar innan du når dagens pensionsålder. Ifall vi i Sverige haft en jämn fördelning, det vill säga att antalet lärare som utexaminerades var konstant från år till år så hade varje år 1 av 38 lärare pensionerat sig. Så inom 10 år skulle 10 av 38 lärare pensionera sig. Det motsvarar 26,3 %.
Nu är antalet lärare som utexamineras inte konstant utan beror naturligtvis på många faktorer, inte minst utifrån hur många barn som föds. Ifall betydligt färre barn föds så kommer naturligtvis färre även att utbilda sig, bl.a. till lärare och ifall fler barn föds så kommer även fler personer att utbilda sig över huvud taget och även då till lärare. Nu är nativiteten, dvs. antalet barn som föds i landet, inte konstant utan fluktuerar. Den sjönk drastiskt under 90-talet men stiger sakta under 2000-talet. Källa. Därför är det långt ifrån konstigt att det antalet lärare som ska pensionera sig de kommande 10 åren inte är exakt 26,3 % men att skriva en sådan artikel för att andelen råkar vara 2,7 %-enheter ifrån det förväntade värdet är nog magstarkt.

Att en tidspressad journalist inte hinner med att stanna upp och ifrågasätta siffrorna är en sak men ifall lärarförbundet verkligen uttryckt sig så här siffertrixande finns all anledning att fortsätta ifrågasätta uppgifter från det förbundet som inte går att verifiera.

0 thoughts on “Lärarförbundets siffertrixande
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*
*