Polynom

Filmen beskriver begreppet polynom som används flitigt inom algebra, särskilt icke-linjär algebra. Med det menas sådant som har x upphöjt till mer än ett. Polynom kan vara svårt att få grepp om som ord men ...

Read More »

Faktoriseringar

Filmen beskriver de former av faktoriseringar som ingår i gymnasiematematiken för de matematikkurser som heter B och C. För de kurser som heter C ingår även Faktorsatsen som förklarar hur man faktoriserar andragradspolynom. För de ...

Read More »

Nollprodukt

Nollprodukt är en enkel princip och metod som är oerhört kraftfull. Man kan använda den i kombination med faktoriseringar för att lösa flergradsekvationer (andra-, tredje-, fjärdegradsekvationer etc.). 2b2d

Read More »

Kvadratkomplettering

Den här filmen beskriver hur man utför en kvadratkomplettering. Den metoden är viktig för att förstå hur du sedan veta att PQ-formeln faktiskt fungerar. Det är kvadratkomplettering som ligger till grund för den formeln. För ...

Read More »

Härledning av PQ-formeln

Den här filmen är det jättebra om du tittar på flera gånger tills du förstår hur man kommer fram till PQ-formeln, iaf om du siktar på de högre betygen. Det förutsätter att du känner till ...

Read More »

Komplexa tal, en introduktion

Komplexa tal är en märklig har en märklig historia. De var först hittepå-tal, imaginary numbers (fantasital typ). Det har dock visat sig att de spelar en viktig roll för att kunna lösa andragradsekvationer (och ekvationer ...

Read More »