Exponentialfunktioner

Exponentialfunktioner är funktioner som beskriver hur något förändras procentuellt. Det kan minska eller öka procentuellt. Den allmänna exponentialfunktionen kan man skriva som
\[ y=C \cdot a^x\] eller \[ f(x)=C \cdot a^x\]
där C är startvärdet och a är förändringsfaktorn. Om 0 < a < 1 så betyder det att det är en avtagande funktion. Startvärdet avtar, det kan t.ex. vara värdet på en bil som avtar. Om istället < > 1 så betyder att det är frågan om en funktion som är växande. Värdet ökar procentellt. Det kan vara frågan om ett lån som växer i takt med räntan eller antalet bakterier som växer procentuellt.
[ratings].
2b2i

0 thoughts on “Exponentialfunktioner
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*
*