Gränsvärden

För att förstå derivata måste man blanda in något oändligt lite, eller 2 punkter som är oändligt nära varandra, det vill säga att avståndet mellan punkterna är oändligt nära noll. Rent matematiskt använder man sig ...

Read More »

Ändringskvot och derivata

Begreppen ändringskvot och sekant hör ihop och under kursens gånger kommer du säkert att glömma bort dessa två begrepp när du lär dig vad derivata är för något. Det är dock viktigt att du återkommer ...

Read More »

Derivatans allmänna definition

Filmen visar hur man bestämmer ett allmänt utryck för hur derivatan kan bestämmas för en polynomfunktion. Metoden är exakt samma som för alla andra funktioner. Filmen introducerar även deriveringsregler för några enklare funktioner. Derivatans definition ...

Read More »

Derivatan av en potensfunktion

Att bevisa derivatan för polynom när x endast är upphöjt till positiva heltal är inget svårt. Att göra detsamma för när x är upphöjt till vilket tal som helst, även negativa och bråktal, är knepigare. ...

Read More »