Derivatan av en exponentialfunktion och det magiska talet e

Filmen visar hur man får fram derivatan av en exponentialfunktion. Längs vägen dyker det magiska talet e upp som en nödvändighet för att derivera exponentialfunktionen. I slutet ges några exempel på hur man deriverar en exponentialfunktion. Det är viktigt att minnas att vi inte kan derivera potenser med variabeln som exponent ifall vi först inte gjort om basen till talet e. Själva talet e är ungefär 2.7 men det dyker upp överallt i naturen. Här är en film som ger några exempel.

I rubrikerna blir det per automatik stora bokstäver och därför står det E i rubriken. Det är dock viktigt att man använder sig av den lilla bokstaven e. Vanliga räknare brukar ibland svara med stora E och det kan till exempel stå 2.1E7. Då ska man tolka det som grundpotensform
\[2.1 \cdot 10^7\]
[ratings]

0 thoughts on “Derivatan av en exponentialfunktion och det magiska talet e
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*
*