Funktioner, en inledning

En inledande diskussion kring funktioner och de mängder som hör funktioner till, definitionsmängd och värdemängd. Tar även upp begreppen kontinuerlig och diskret. [ratings] 3ba10

Read More »

Faktorsatsen

Faktorsatsen används för att kunna faktorisera polynom med hjälp av dess nollställen. Om man har ett polynom \[ p(x) = x^2+px+q \] så kan man hitta dess nollställen genom att lösa ekvationen \[ p(x)=0 \] ...

Read More »