Faktorsatsen

Faktorsatsen används för att kunna faktorisera polynom med hjälp av dess nollställen. Om man har ett polynom \[ p(x) = x^2+px+q \] så kan man hitta dess nollställen genom att lösa ekvationen \[ p(x)=0 \] med hjälp av PQ-formeln. Då får man lösningarna: \[ x_1 = a, x_2=b \] Då säger faktorsatsen att man kan faktorisera (skriva om) p(x) till \[ p(x)=(x-a)(x-b) \]
[ratings]

2 thoughts on “Faktorsatsen
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*
*